Algemene Voorwaarden

 • De sessies vinden plaats op basis van gelijkwaardigheid. Cliënt is zich daarvan volledig bewust.
 • De therapeut zal aan de cliënt de benodigde behandelingen bieden.
 • Wanneer een sessie niet naar wens is verlopen maak dit dan gelijk of de keer erna kenbaar, dan kan er in die sessie mee gewerkt worden, anders blijft er wat liggen.
 • Cliënt neemt volledige verantwoordelijkheid voor hem/haarzelf tijdens de sessie; ten aanzien van gezondheid en handelen.
 • Heb je lichamelijke klachten meldt dit dan aan het begin van de sessie.
 • Schade aan privé-eigendom door de cliënt veroorzaakt, zijn in de ruimste zin van het woord ter verantwoording van de cliënt. Therapeut sluit iedere aansprakelijkheid van schade van welke aard dan ook, volledig uit.
 • Wanneer een cliënt besluit om tijdens een sessie op eigen initiatief te vertrekken, blijft de volledige bijdrage verschuldigd.
 • Alle informatie die door cliënt verstrekt is, wordt vertrouwelijk en zeer zorgvuldig behandeld.
 • Afspraken kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 24 uur voor de afgesproken datum en tijd. Bij afzegging binnen 24 uur voor de afgesproken datum en tijd worden alle kosten in rekening gebracht.
 • Betaling vindt plaats na afloop van elke sessie contant. Factuur wordt per email verstuurd of aan u persoonlijk overhandigd. De vergoeding is afhankelijk van u zorgverzekering.

 

Uw privacy

Het is wettelijk verplicht dat uw behandelende therapeut een dossier aanlegt. Uw dossier zal bestaan uit dit document en de aantekeningen over de aankomende sessies.  Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik zal eerst uw toestemming vragen om uw dossier of informatie over de behandeling te delen met : andere zorgverleners, mijn waarnemer.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht ( beroepsgeheim). Uw dossier wordt 20 jaar bewaard.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier zal ik voor de financiële administratie gebruiken, zodat ik een factuur kan opstellen. Op de factuur zullen de volgende gegevens staan:

 • Uw naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, emailadres
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een omschrijving van de behandeling, zoals ‘behandeling hypnotherapie’
 • De kosten van de behandeling.