Iedereen komt in aanmerking voor psychosociale therapie op voorwaarde dat men in staat is de therapeut te vertrouwen en geen extreme angst heeft.

Uitzonderingen zijn:
• Kinderen jonger dan 6 jaar (zij hebben nog te weinig concentratievermogen)
• Mentaal gehandicapten en mensen met een IQ van minder dan 80
• Mensen die lijden aan ernstige depressie met suïcidaliteit
• Mensen met psychiatrische ziekte
• Mensen die houden bewust of onbewust hele sterke controle over zichzelf.