Soms willen mensen bewust of onbewust hun klachten houden. Het verschijnsel dat hier bedoeld wordt kan mogelijk ‘secundaire ziektewinst’ opleveren (zoals bijvoorbeeld aandacht). Uiteraard speelt bijvoorbeeld motivatie een belangrijke rol. Als iemand graag over zijn lichamelijke en/of psychische klacht heen geholpen wil worden, dan zal dat gemakkelijker gaan dan bij iemand die eigenlijk bewust of onbewust zijn of haar psychische klacht of probleem nodig heeft als manier om zich in het leven staande te houden.