Psychosociale therapie is een kortdurende oplossingsgerichte therapie, waarmee zoveel lichamelijke als geestelijke gezondheid van mensen kan worden bevorderd.
Psychosociale therapie is zowel een op zichzelf staande behandelmethode als een waardevolle ondersteuning voor de reguliere en complementaire geneeskunde.

Veel lichamelijke en geestelijke klachten zijn het gevolg van een automatisch, onbewust aangeleerd gedrag of reacties. Deze automatische reacties zijn met een bewuste benadering niet of slechts zeer moeizaam te beïnvloeden.

Psychosociale therapie is een methode om dichter bij uw onbewuste gevoelens en overtuigingen te komen. Met deze nieuwe inzichten kunt u op uw eigen manier aanpassingen maken aan uw gedrag, zodat (lichamelijke) klachten kunnen verdwijnen. Deze therapie helpt de cliënt zich te verlossen van beperkende automatische gedachten, gedrag en reacties, waardoor men meer verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven kan nemen en een vrijer individu wordt.