• Geen wachtlijst
  • Betrouwbaar
  • Behandeling op maat

Hypnotherapie is een kortdurende oplossingsgerichte therapie, waarmee zoveel lichamelijke als geestelijke gezondheid van mensen kan worden bevorderd.
Hypnotherapie is zowel een op zichzelf staande behandelmethode als een waardevolle ondersteuning voor de reguliere en complementaire geneeskunde.

Veel lichamelijke en geestelijke klachten zijn het gevolg van een automatisch, onbewust aangeleerd gedrag of reacties. Deze automatische reacties zijn met een bewuste benadering niet of slechts zeer moeizaam te beïnvloeden.

Hypnotherapie is een methode om dichter bij uw onbewuste gevoelens en overtuigingen te komen. Met deze nieuwe inzichten kunt u op uw eigen manier aanpassingen maken aan uw gedrag, zodat (lichamelijke) klachten kunnen verdwijnen. Hypnotherapeut helpt de cliënt zich te verlossen van beperkende automatische gedachten, gedrag en reacties, waardoor men meer verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven kan nemen en een vrijer individu wordt.

Hypnotherapie maakt gebruik van een toestand van veranderd bewustzijn (hypnotische trance). Tijdens de trance bent u nooit helemaal van de wereld en toch sterk op de eigen binnenwereld/onderbewuste gericht. In feite beleven we regelmatig toestanden van trance in ons dagelijks leven, bijvoorbeeld als we aan het dagdromen zijn.
De trancediepte maakt niet zoveel uit voor het te bereiken resultaat.
Een belangrijke factor is echter wel of de cliënt voldoende vertrouwen in de therapeut heeft. Daarnaast is het ook van belang of de cliënt gemotiveerd en open staat voor creatieve of soms nieuwe ideeën.